Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodziprzy ul. Nowopolskiej 12/14 Ogłasza przetarg na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych wymagających remontu: Lokal nr 10 przy ul. Berka Joselewicza 13, o powierzchni 36,80 m2, pokój z kuchnią, drugie piętro;Cena wywoławcza wynosi: 202 900,00 złLokal nr...

Wyniki naboru do Banku Wykonawców na rok 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi zawiadamia o wynikach naboru firm do „Banku Wykonawców na 2024 rok”. Do dnia  30.11.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęły 24 oferty. Zarząd Spółdzielni składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Wyłonione oferty wg wskazanych kategorii: Kat. 1 Roboty blacharsko – dekarskie„Dachex” Dekarstwo-Blacharstwo Ogólnobudowlane Anita ŁawniczakmBUD Zakład...

Nabór firm do Banku Wykonawców na 2024 r.

Zarząd SM „Doły-Marysińska” ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2024 r. do realizacji robót remontowych o wartości nie przekraczającej 80 000,00 zł brutto w zasobach Spółdzielni. Poniżej link do ogłoszenia wraz ze szczegółami. Zapraszamy chętnych do zapoznania się i składania ofert. Bank Wykonawców 2024Pobierz

PRZETARG na bieżące konserwacje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doły-Marysińska" ogłasza PRZETARG na wykonanie usług polegających na bieżącej konserwacji, przeglądach oraz naprawach i usuwaniu awarii urządzeń oraz instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych pozostających w zarządzie Spółdzielni. Zainteresowanych zapraszamy po szczegóły ↓ ↓ OgłoszeniePobierz ZałącznikiPobierz

Przetarg na WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH PIĘCIOLETNICH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły – Marysińska” wyznacza dodatkowy termin składania ofert na przetarg w trybie zapytania o cenę NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH PIĘCIOLETNICH ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1, PKT. 2 PRAWA BUDOWLANEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOŁY – MARYSIŃSKA”. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: Złożenie pisemnej...

Przetarg w trybie zapytania o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” ogłasza PRZETARG w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich zgodnie z ART. 62 UST. 1, PKT. 2 PRAWA BUDOWLANEGO Po szczegóły zapraszamy do załączników. Ogłoszenie_PrzeglądyPobierz SIWZ_Pobierz Szanowni Oferenci z uwagi na powtarzające się pytania, precyzujemy: Czy kontrola dotyczy również wejść do lokali mieszkalnych/usługowych? Ten...

Przetarg – ogłoszenie

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 1 – Roboty ogólnobudowlane – malowanie elewacji Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.08.2023 r. do godz. 15:00. Informacje dotyczące...

Przetarg 08.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doły-Marysińska" w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 08.05.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 1 - Roboty dekarsko-blacharskie Zadanie 2 - Roboty ogólnobudowlane Zadanie 3 - Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Oferty należy składać...

Wyniki naboru do Banku Wykonawców na rok 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi zawiadamia o wynikach naboru firm, które zakwalifikowały się do „Banku Wykonawców na 2023 rok”. Do dnia  17.02.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęło 49 ofert. Zarząd Spółdzielni składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Wyłonione oferty wg wskazanych kategorii: Kat.1 Roboty dekarsko-blacharskieFirmy: mBud Zakład Remontowo-Budowlany Michał...

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.