Zarząd

Jerzy Torczyński – Prezes Zarządu
Ewa Głowacka – Członek Zarządu – Kierownik ds. techniczno eksploatacyjnych
Anna Kucińska – Członek Zarządu – Główny Księgowy

 

Rada Nadzorcza

Jerzy Torczyński * – Przewodniczący Rady Nadzorczej os. „Doły”
Wojciech Kołodziejczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej os. „Marysińska”
Helena Rajpold – Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Białkowska – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Czubiński – Członek Rady Nadzorczej
Michał Gołaszewski – Członek Rady Nadzorczej
Barbara Kobrzyńska – Członek Rady Nadzorczej
Kamil Oberbek – Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Staszczyk – Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Świątek – Członek Rady Nadzorczej
Anna Weremczuk – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Wiaderek – Członek Rady Nadzorczej

*wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Kierownika bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni

Komisja Rewizyjna

Grażyna Białkowska – Przewodnicząca
Michał Gołaszewski – Z-ca Przewodniczącego
Barbara Kobrzyńska – Sekretarz

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Arkadiusz Staszczyk – Przewodniczący
Wojciech Czubiński – Z-ca Przewodniczącego
Kamil Oberbek – Sekretarz
Anna Weremczuk – Członek

 

Komisja Regulaminowa

Mirosław Świątek – Przewodniczący
Helena Rajpold – Z-ca Przewodniczącego
Grzegorz Wiaderek – Sekretarz

 

Walne Zgromadzenie

Kompetencje i uprawnienia Walnego Zgromadzenia, sposób jego zwoływania, tryb obradowania i podejmowania uchwał omówione są w Statucie SM „Doły-Marysińska” (§ 29 do § 38)