Nabór na stanowisko INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Doły-Marysińska" z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14 ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kandydatury wraz z niezbędnymi dokumentami należy zgłaszać do dnia 05.07.2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@smdmlodz.pl. Szczegóły oferty dostępne są w załączniku pod tekstem....

Walne Zgromadzenie członków SM „Doły-Marysińska”

Działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.) oraz §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej...

Ogłoszenie!

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie zawiadamiamy, że we wtorek 02.01.2024 r. Spółdzielnia będzie NIECZYNNA - dzień wolny od pracy w zamian za święto 6 stycznia 2024 r. przypadające w sobotę. W związku z powyższym awarie należy zgłaszać telefonicznie firmie PRYM Pogotowie Mieszkaniowe - 42 640 41 05 ZawiadomieniePobierz

Zawiadomienie

Szanowni Mieszkańcy w dniu 15.XII.2023 r. tj. piątek Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” będzie czynna do godziny 13:30 Za utrudnienia przepraszamy. ZawiadomieniePobierz

Nabór firm do Banku Wykonawców na 2024 r.

Zarząd SM „Doły-Marysińska” ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2024 r. do realizacji robót remontowych o wartości nie przekraczającej 80 000,00 zł brutto w zasobach Spółdzielni. Poniżej link do ogłoszenia wraz ze szczegółami. Zapraszamy chętnych do zapoznania się i składania ofert. Bank Wykonawców 2024Pobierz

PRZETARG na bieżące konserwacje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doły-Marysińska" ogłasza PRZETARG na wykonanie usług polegających na bieżącej konserwacji, przeglądach oraz naprawach i usuwaniu awarii urządzeń oraz instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych pozostających w zarządzie Spółdzielni. Zainteresowanych zapraszamy po szczegóły ↓ ↓ OgłoszeniePobierz ZałącznikiPobierz

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.