Wyniki naboru do Banku Wykonawców na rok 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi zawiadamia o wynikach naboru firm do „Banku Wykonawców na 2024 rok”.

Do dnia  30.11.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęły 24 oferty.

Zarząd Spółdzielni składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom.

Wyłonione oferty wg wskazanych kategorii:

 • Kat. 1 Roboty blacharsko – dekarskie
  „Dachex” Dekarstwo-Blacharstwo Ogólnobudowlane Anita Ławniczak
  mBUD Zakład Remontowo-Budowlany Michał Wiaderek
  Natomiast w zakresie odśnieżania połaci dachowych i usuwania sopli firma OLIMP Maciej Matuszczak
 • Kat. 2 Roboty ogólnobudowlane – remontowe
  „IZOLBUD” ZUiPMB Bogdan Gębalski
  „BRAT-BUD” P.P.H.U.
 • Kat. 3 Roboty elektryczne
  ELEKTROBUD Michał Jobda
  VOLTEA LIGHTING Małgorzata Bancerz
 • Kat. 4 Roboty remontowe instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej
  Zakład Instalacyjno-Budowlany Tomasz Olczak
 • Kat. 5 Wykonanie i wymiana drzwi
  „Materiały Budowlane” Sp. z o.o.
 • Kat. 6 Wykonanie i wymiana okien
  „Materiały Budowlane” Sp. z o.o.
 • Kat. 7 Roboty drogowe
  Wykonawcy nie wyłoniono
 • Kat. 8 Prace alpinistyczne
  OLIMP Maciej Matuszczak
 • Kat. 9 Wykonanie w miarę potrzeb projektów, opinii, ekspertyz z zakresów drogowych, budowlanych oraz instalacyjnych
  Wykonawcy nie wyłoniono

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.