Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami korzystając z poniższych danych lub używając formularza.

Napisz do Nas

Możesz wysłać do Nas email.

Zadzwoń

W godzinach pracy spółdzielni

Numery telefonów do poszczególnych działów znajdziesz poniżej.

Siedziba

ul. Nowopolska 12/14,
91-712 Łódź

Przyjmujemy interesantów

Pn, Czw i Pt: 9:00 – 14:00
Wt: 11:00 – 17:00

Rada Nadzorcza

ul. Nowopolska 12/14, 91-712 Łódź

Dyżury Członków Rady Nadzorczej odbywają się we wtorki w godzinach 17-18 po uprzednim umówieniu się osoby zainteresowanej telefonicznie pod numerem 42 656 22 93 wew. 138

Numery telefonów

Sekretariat

42 656 22 93

Dział techniczny

42 656 22 93 wew. 141, 142

Ksiegowość

Dział księgowości

Czynsze

42 656 22 93 wew. 140

Windykacja

42 656 22 93 wew. 136

Zaświadczenia

42 656 22 93 wew. 137

Dział członkowski

Zmiany prawne, księgi wieczyste

Osiedle Doły

42 656 22 93 wew. 144

Osiedle Marysińska

42 656 22 93 wew. 138

Wyślij wiadomość

Skorzystaj z formularza

  Szanowny Internauto.
  Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

  2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

  3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

  4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

  5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

  6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.