Blog

Unieważnienie przetargu z dnia 17.06.2024 r.

Ogłoszenie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Doły-Marysińska" unieważnia przetarg ogłoszony na dzień 17.06.2024 r. - roboty instalacyjne, polegające na regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Unieważnienie przetargu nastąpiło na podstawie pkt. III ppkt 3i Regulaminu Organizowania Licytacji Zwanej Przetargiem lub Konkursu Ofert na Roboty Remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Doły-Marysińska".

Nabór na stanowisko INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Doły-Marysińska" z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14 ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kandydatury wraz z niezbędnymi dokumentami należy zgłaszać do dnia 05.07.2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres mailowy: sekretariat@smdmlodz.pl. Szczegóły oferty dostępne są w załączniku pod tekstem....

Przetarg na roboty instalacyjne

Ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Doły-Marysińska" w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 17.06.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu będą: Roboty instalacyjne, polegające na regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych: nr 57, przy ul. Brackiej 29 w Łodzi....

Walne Zgromadzenie członków SM „Doły-Marysińska”

Działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.) oraz §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej...

Lokale użytkowe na wynajem.

Drodzy Mieszkańcy,Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Doły-Marysińska" w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14 wynajmie: Lokal użytkowy o pow. 76 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Al. Chryzantem 8.Lokal użytkowy o pow. 56,60 m2 usytuowany na parterze bloku przy ul. Wojska Polskiego 120. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia możecie Państwo uzyskać telefonicznie pod numerem...

Wyniki przetargu nieograniczonego na roboty ogólnobudowlane i ślusarskie z dnia 27.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na roboty ogólnobudowlane i ślusarskie. Do dnia  26.03.2024 r. do godz. 15:00 wpłynęło 9 ofert. Zarząd Spółdzielni składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Wyłonione oferty wg wskazanych zadań: Zadanie 1 - roboty ogólnobudowlane, remont balkonów Bogdan Gębalski „IZOLBUD" Zakład...

Przetarg na remont i przebudowę balustrad balkonów

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 3 – Roboty ślusarskie – podniesienie istniejących balustrad balkonów w budynkach wielorodzinnych:- nr 115, przy ul. Nowopolskiej 16 w Łodzi,- nr 116, przy ul....

Przetarg na malowanie elewacji

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 2 – Roboty ogólnobudowlane – malowanie elewacji w budynkach wielorodzinnych:- nr 115, przy ul. Nowopolskiej 16 w Łodzi,- nr 123, przy ul. Chryzantem 4...

Przetarg na remont balkonów

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 1 – Roboty ogólnobudowlane – remont balkonów w budynkach wielorodzinnych:- nr 67, przy ul. Przemysłowej 18/24 w Łodzi,- nr 107, przy ul. Brackiej 41...

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.