Blog

Informacja

SM "Doły-Marysińska" w dniu 02.05.2023 r. będzie nieczynna. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Zarządu nr 03/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku : 2 maja 2023 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy

Przetarg 08.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Doły-Marysińska" w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 08.05.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 1 - Roboty dekarsko-blacharskie Zadanie 2 - Roboty ogólnobudowlane Zadanie 3 - Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Oferty należy składać...

Zaproszenie na spotkanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” zaprasza na spotkania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 celem omówienia spraw i problemów zgłoszonych na spotkaniach w listopadzie 2022 r. oraz zapoznania się z bieżącymi uwagami mieszkańców. Spotkanie mieszkańców osiedla „Doły” Czwartektek 30 marca br. godz.17:00 Spotkanie mieszkańców osiedla „Marysińska” Piątek 31 marca br....

Wyniki naboru do Banku Wykonawców na rok 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Maryińka” z siedzibą w Łodzi zawiadamia o wynikach naboru firm, które zakwalifikowały się do „Banku Wykonawców na 2023 rok”. Do dnia  17.02.2023 r. do godz. 15:00 wpłynęło 49 ofert. Zarząd Spółdzielni składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Wyłonione oferty wg wskazanych kategorii: Kat.1 Roboty dekarsko-blacharskieFirmy: mBbud Zakład Remontowo-Budowlany Michał...

UWAGA NA OSZUSTÓW !

Zarząd SM "Doły-Marysińska" przestrzega mieszkańców przed wpuszczaniem do swoich mieszkań osób obcych, które proponują wykonanie różnych usług (np. montaż czujki gazowej). Osoby te informują mieszkańców, że działają w porozumieniu i na zlecenie Spółdzielni, co absolutnie nie jest prawdą! W celu uniknięcia kradzieży oraz wyłudzenia pieniędzy apelujemy do Państwa o nie...

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.