Blog

Ogłoszenie – Przetarg

Ogłaszamy PRZETARG w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych pozostających w naszych zasobach. Po szczegóły zapraszamy do zakładki PRZETARGI

Przetarg w trybie zapytania o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” ogłasza PRZETARG w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich zgodnie z ART. 62 UST. 1, PKT. 2 PRAWA BUDOWLANEGO Po szczegóły zapraszamy do załączników. Ogłoszenie_PrzeglądyPobierz SIWZ_Pobierz Szanowni Oferenci z uwagi na powtarzające się pytania, precyzujemy: Czy kontrola dotyczy również wejść do lokali mieszkalnych/usługowych? Ten...

Festiwal Łódź Czterech Kultur

Szanowni Mieszkańcy, w porozumieniu z naszym sąsiadem - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przedstawiamy harmonogram wydarzeń Festiwalu Łódź Czterech Kultur PROGRAM FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR 2023. TOŻSAMOŚĆ 8-17 września 2023 r. 8 WRZEŚNIA 2023 (piątek) godz. 16.00 SZTUKI WIZUALNE /  „Światy równoległe” – oficjalny start działań street artowych Park Ocalałych...

Przetarg – ogłoszenie

OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi. Przedmiot przetargu: Zadanie 1 – Roboty ogólnobudowlane – malowanie elewacji Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.08.2023 r. do godz. 15:00. Informacje dotyczące...

Walne Zgromadzenie członków SM „Doły-Marysińska”

Działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.) oraz §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi.             Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni...

Informacja

SM "Doły-Marysińska" w dniu 02.05.2023 r. będzie nieczynna. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Zarządu nr 03/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku : 2 maja 2023 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. Za utrudnienia przepraszamy

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.