Przetarg w trybie zapytania o cenę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” ogłasza PRZETARG

w trybie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich

zgodnie z ART. 62 UST. 1, PKT. 2 PRAWA BUDOWLANEGO

Po szczegóły zapraszamy do załączników.

Szanowni Oferenci z uwagi na powtarzające się pytania, precyzujemy:

  1. Czy kontrola dotyczy również wejść do lokali mieszkalnych/usługowych?

Ten rodzaj kontroli nie wymaga wchodzenia do poszczególnych lokali,
jednakże jest to konieczne wówczas, gdy właściciel mieszkania lub użytkownik lokalu zgłaszał wcześniej właścicielowi lub zarządcy budynku uwagi dotyczące usterek, wad,
uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszenia z dwóch lokali mieszkalnych. Konieczne jest wejście do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku nr 69,
przy ul. Brackiej 25, w ilości 44 lokale z uwagi na nadmierne osiadanie budynku oraz wykonane prace zabezpieczające budynek przed dalszym niszczeniem.

  1. Czy „Cena netto przeglądu instalacji” dotyczy instalacji sanitarnych?

Tak z wykluczeniem instalacji gazowej i wentylacyjnej.

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.