Our groups

The world of knowledge

The activities of our center are aimed at helping parents in the development of the child at the intellectual, emotional, physical and spiritual levels through the game and an individual approach that will help shape your child’s personality.

Baby little stars

Early development of children 1-2 years

Baby little stars

Early development of children 1-2 years

Learn more

Little stars

Activities for children from 2 years

Little stars

Activities for children from 2 years

Learn more

First steps

Activities for children from 3 years

First steps

Activities for children from 3 years

Learn more

Little Einsteins

Group for children from 4 to 6 years

Little Einsteins

Group for children from 4 to 6 years

Learn more

English language

Nam consectetur mauris leo finibus lobortis

English language

Nam consectetur mauris leo finibus lobortis

Learn more

Preparing a child for school

Quisque sodales lacus erat necibend

Preparing a child for school

Quisque sodales lacus erat necibend

Learn more

Summer programs

Nullam venenatis lacus eget risus ullamcorper

Summer programs

Nullam venenatis lacus eget risus ullamcorper

Learn more

Teacher training

Venenatis lacus eget risus ullamcorper eget orna

Teacher training

Venenatis lacus eget risus ullamcorper eget orna

Learn more
img
“We understand how important it is for children to grow up healthy, smart and happy. We develop programs that will be interesting and useful for the future generation of people!”
Gloria Cooper
img
“Duis et neque a urna feugiat facilisis. Aliquam blandit aliquam mi, non auctor turpis interdum eget. Aenean augue nisi, condimentum non tempus at, commodo...”
Gloria Cooper

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.