Nabór na stanowisko INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14 ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Nowopolska 12/14

Wymagania:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office;
 • Umiejętność kosztorysowania robót w programie Norma;
 • Praktyka w zakresie remontów, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych;
 • Znajomość prawa budowlanego, ustaw, rozporządzeń związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych i remontowych;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy własnej;
 • Wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat;
 • Stałe godziny pracy;
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 1800 w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać na adres:

 • e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” ul. Nowopolska 12/14, 91-712 Łódź

Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.